M40 鎢鋼泛用銑刀 - 標準型2刃球刀

 
Finishing(精銑)
Semi-Finishing(中銑)
Roughing(粗銑)


刀具刃數 2刃
螺  旋  角
刀具鍍層 AlTiN 鋁鈦
鎢鋼材質 Micro Grain
加工方式
適用材質 不鏽鋼、鐵材、碳素鋼、模具鋼、合金鋼、鑄鐵、工具鋼
主要特性 適用於大部分銑削加工

 

顯示數量:
EPBFC201000T
半徑(R):0.5R 刃徑(d):1 刃長(L1):2 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$218 NT$153
含稅價: NT$153
數量:  加入購物車
EPBFC201500T
半徑(R):0.75R 刃徑(d):1.5 刃長(L1):3 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$218 NT$153
含稅價: NT$153
數量:  加入購物車
EPBFC202000T
半徑(R):1R 刃徑(d):2 刃長(L1):4 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$218 NT$153
含稅價: NT$153
數量:  加入購物車
EPBFC203000T
半徑(R):1.5R 刃徑(d):3 刃長(L1):6 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$218 NT$153
含稅價: NT$153
數量:  加入購物車
EPBFC204000T
半徑(R):2R 刃徑(d):4 刃長(L1):8 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$218 NT$153
含稅價: NT$153
數量:  加入購物車
EPBSC203000T
半徑(R):1.5R 刃徑(d):3 刃長(L1):6 全長(L):50 柄徑(D):6 單位:mm
NT$310 NT$217
含稅價: NT$217
數量:  加入購物車
EPBSC204000T
半徑(R):2R 刃徑(d):4 刃長(L1):8 全長(L):50 柄徑(D):6 單位:mm
NT$310 NT$217
含稅價: NT$217
數量:  加入購物車
EPBSC205000T
半徑(R):2.5R 刃徑(d):5 刃長(L1):10 全長(L):50 柄徑(D):6 單位:mm
NT$310 NT$217
含稅價: NT$217
數量:  加入購物車
EPBSC206000T
半徑(R):3R 刃徑(d):6 刃長(L1):12 全長(L):50 柄徑(D):6 單位:mm
NT$310 NT$217
含稅價: NT$217
數量:  加入購物車
EPBSC208000T
半徑(R):4R 刃徑(d):8 刃長(L1):16 全長(L):60 柄徑(D):8 單位:mm
NT$564 NT$395
含稅價: NT$395
數量:  加入購物車
EPBSC210000T
半徑(R):5R 刃徑(d):10 刃長(L1):20 全長(L):75 柄徑(D):10 單位:mm
NT$864 NT$605
含稅價: NT$605
數量:  加入購物車
EPBSC212000T
半徑(R):6R 刃徑(d):12 刃長(L1):24 全長(L):75 柄徑(D):12 單位:mm
NT$1,138 NT$797
含稅價: NT$797
數量:  加入購物車
EPBSC216000T
半徑(R):8R 刃徑(d):16 刃長(L1):32 全長(L):100 柄徑(D):16 單位:mm
NT$2,966 NT$2,076
含稅價: NT$2,076
數量:  加入購物車