M40 鎢鋼泛用銑刀 - 標準型4刃球刀

 
Finishing(精銑)
Semi-Finishing(中銑)
Roughing(粗銑)


刀具刃數 4刃
螺  旋  角
刀具鍍層 AlTiN 鋁鈦
鎢鋼材質 Micro Grain
加工方式
適用材質 不鏽鋼、鐵材、碳素鋼、模具鋼、合金鋼、鑄鐵、工具鋼
主要特性 適用於大部分銑削加工

 

顯示數量:
EPBFC402000T
半徑(R):1R 刃徑(d):2 刃長(L1):4 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$228 NT$160
含稅價: NT$160
數量:  加入購物車
EPBFC403000T
半徑(R):1.5R 刃徑(d):3 刃長(L1):6 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$228 NT$160
含稅價: NT$160
數量:  加入購物車
EPBFC404000T
半徑(R):2R 刃徑(d):4 刃長(L1):8 全長(L):50 柄徑(D):4 單位:mm
NT$228 NT$160
含稅價: NT$160
數量:  加入購物車
EPBSC404000T
半徑(R):2R 刃徑(d):4 刃長(L1):8 全長(L):50 柄徑(D):6 單位:mm
NT$328 NT$230
含稅價: NT$230
數量:  加入購物車
EPBSC405000T
半徑(R):2.5R 刃徑(d):5 刃長(L1):10 全長(L):50 柄徑(D):6 單位:mm
NT$328 NT$230
含稅價: NT$230
數量:  加入購物車
EPBSC406000T
半徑(R):3R 刃徑(d):6 刃長(L1):12 全長(L):50 柄徑(D):6 單位:mm
NT$328 NT$230
含稅價: NT$230
數量:  加入購物車
EPBSC408000T
半徑(R):4R 刃徑(d):8 刃長(L1):16 全長(L):60 柄徑(D):8 單位:mm
NT$664 NT$465
含稅價: NT$465
數量:  加入購物車
EPBSC410000T
半徑(R):5R 刃徑(d):10 刃長(L1):20 全長(L):75 柄徑(D):10 單位:mm
NT$1,020 NT$714
含稅價: NT$714
數量:  加入購物車
EPBSC412000T
半徑(R):6R 刃徑(d):12 刃長(L1):24 全長(L):75 柄徑(D):12 單位:mm
NT$1,346 NT$942
含稅價: NT$942
數量:  加入購物車
EPBSC416000T
半徑(R):8R 刃徑(d):16 刃長(L1):32 全長(L):100 柄徑(D):16 單位:mm
NT$3,504 NT$2,453
含稅價: NT$2,453
數量:  加入購物車